Ai o întrebare?

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

Subiectul

Oraș

Mesaj

Date de contact

PICONET S.R.L.

Str. Gheorghe Doja nr.11,

300195, Timișoara

Telefon: 0760 239 979  Fax: 0256 294 609

E-Mail Contact: contact@piconet.ro

E-Mail Suport Tehnic: suport@piconet.ro

Compania

Folosirea serviciilor Piconet și furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă acordul expres al participanților ca datele lor personale să fie prelucrate de compania S.C. Piconet S.R.L. înregistrată ca Operator de date cu caracter personal nr. 5217 din 4/06/2007 și 38236 din 8/06/2017 și a posibilității de a le fi furnizate informații despre produsele, serviciile și evenimentele organizate de  Piconet S.R.L. și partenerii săi. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți. Tuturor persoanelor care și-au furnizat aceste date le sunt garantate drepturile cu privire la protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a solicita ștergerea datelor, de a se adresa instanței competente și de plângere către autoritatea de supraveghere.

Persoanele care nu mai doresc să primească, din partea Piconet SRL și a partenerilor săi, comunicări comerciale pot solicita eliminarea din baza de date, prin telefon, la numărul 0760 239 979 (disponibil de luni-vineri, intre orele 09:00-17:00) sau prin e-mail, la adresa contact@piconet.ro.